CASIO ondersteunt Digital Offensive in Norderstedt

Norderstedt wil het onderwijs op de scholen met beamers, tablets en smartphones moderniseren. Daarvoor heeft de stad, ten noorden van Hamburg, in de begroting voor 2018/19 bijna twee miljoen euro beschikbaar gesteld. CASIO ondersteunt dit idee en verstrekt in totaal negen kwikvrije projectoren aan drie scholen in Norderstedt.

Het bestuur en de scholen hebben het project in gang gezet. Van het geld krijgen eerst negen van de twaalf basisscholen en de drie scholen voor voortgezet onderwijs beamers, tablets en smartphones - het gymnasium en de scholengemeenschap Harksheide en de Willy Brandt-Schule. Alle 7800 leerlingen hebben nu toegang tot leermaterialen die in een cloud zijn opgeslagen. Ook het Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH), dat verantwoordelijk is voor de opleiding en bijscholing van docenten in het noorden van Duitsland, en het Zentrum für Medien und Informationstechniken (ZMI) dragen hun steentje bij.

Met dit initiatief behoort Norderstedt, de op 4 na grootste stad van Schleswig-Holstein, tot de digitale onderwijspioniers van de noordelijkste deelstaat. Twee media-adviseurs van de IQSH helpen de docenten bij het integreren van smartphones, beamers en tablets in het onderwijs. Daarbij moet de leerling niet alleen kennis opdoen en in de praktijk brengen, maar ook vaardigheden leren, die de Kultusministerkonferenz, dat is de conferentie van ministers van onderwijs uit de verschillende deelstaten, als basis ziet voor mediacompetentie en een verantwoordelijke omgang met internet, mobiele telefoon en tablet. Naast onderzoeken, produceren en presenteren hoort hier ook de bescherming tegen gegevensmisbruik bij.


v.l.n.r. (van links naar rechts) Tomoo Kato, directeur Casio Europe GmbH, 4 v.l. (vierde van links) de heer Kuhn, directeur WBS + collega's en leerlingen. 

Duurzame projectoren met een gebruiksduur van 20.000 uur

CASIO heeft voor het project in totaal negen projectoren beschikbaar gesteld. Op 20 Juni gaf Tomoo Kato, directeur van de in Norderstedt gevestigde Europese centrale van CASIO, de Willy-Brandt-Schule, de scholengemeenschap Harksheide en het Gymnasium Harksheide elk drie projectoren. Het ZMI heeft de projectoren van tevoren uitvoerig getest.
Behalve twee projectoren uit de Advanced-serie van CASIO krijgt elke school ook een mobiele projector uit de serie 'Green Slim'. Ze beschikken allebei over milieuvriendelijke en duurzame laser- en led-hybride lichtbron die een gebruiksduur van maximaal 20.000 uur haalt en - handig voor het onderwijs - met één druk op de knop binnen enkele seconden opstart. De technologie daarachter: Casio gebruikt rood voor leds en blauw voor een laser-eenheid. De groene kleur wordt door een fosforlaag gegenereerd, die de laser belicht. De fosforeenheid modificeert golflengten en fasen van de blauwe laser. De lichtbron verbruikt slechts weinig energie en bevat, anders dan traditionele beamerlampen, geen uiterst giftige kwik. "Digitalisering en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit", aldus Julia Christesen, schoolcoördinator bij CASIO. "We hebben onze projectoren bewust zo ontwikkeld dat ze zijn afgestemd op het gebruik in scholen en tegelijkertijd de scholen ondersteunen bij het streven naar duurzaamheid."

Doelen van het initiatief Digitale Schule 2020

  • De leerlingen uit Norderstedt zijn klaar voor de digitale toekomst en beschikken over omvangrijke mediacompetenties.
  • Afgestemde mediaconcepten vormen voor alle scholen en het bevoegde gezag de basis voor de verdere digitalisering van de scholen in Norderstedt.
  • De voorwaarden en bestendiging voor digitaal leren zijn door een goede infrastructuur tot stand gebracht.

Sterke punten van CASIO-projectoren voor het onderwijs

  • Laser- en led-hybride-lichtbron beschikt over een levensduur tot 20.000 uur.
  • Hierdoor zijn tijdsintensieve en dure lampenwissels niet langer nodig.
  • De projectoren zijn voor permanente projecties (24 x 7 uur) geschikt.
  • Ze bieden ook bij daglicht een briljante kleurweergave.
  • Direct ON/OFF: de projector kan direct uit- en weer worden ingeschakeld, de les kan gelijk beginnen, binnen enkele seconden verschijnt een beeld in volledige helderheid.
  • Scholen besparen op bedrijfskosten door weinig onderhoud en een laag stroomverbruik.

v.l.n.r. (van links naar rechts) dhr. Rainer Bülck, directeur scholengemeenschap Harksheide, dhr. Priebe, plaatsvervangend directeur en Tomoo Kato, bedrijfsleider Casio Europe GmbH.