Een signaal voor het milieu

CASIO is een pionier op het gebied van milieubescherming en voldoet nu al aan de criteria van de Minamata-conventie. 92 landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben zich ertoe verplicht, vanaf 2020 de productie en ook de import en export van kwikhoudende producten te staken. Dat geldt ook voor kwikdamplampen in projectoren. CASIO voldoet hier al tien jaar eerder aan, omdat het bedrijf dit uiterst giftige zware metaal al uit zijn projectoren heeft verbannen. Voor het hele assortiment is CASIO al sinds 2010 overgeschakeld naar een kwikvrije, innovatieve hybride laser- en LED-lichtbron, die zich tegelijkertijd kenmerkt door een sterk verminderd energieverbruik.